Извършват се профилактични прегледи в общините Мъглиж, Гурково и Николаево

От началото на тази седмица започна провеждането на профилактични акушеро-гинекологични и флуорографски прегледи на лица в неравностойно положение със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Стара Загора.

Прегледите се извършват в мобилни кабинети, предоставени на РЗИ – Стара Загора, със Заповед № РД-01-306/04.06.2020г. на Министъра на здравеопазването за възлагане на дейности за 2020 г. по Националния план за действие 2015 – 2020 г., за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приоритет „Здравеопазване”, приет с Решение № 355 на Министерския съвет от 2016 г. Акушеро-гинекологичните прегледи се извършват от „ДКЦ – Поликлиника Казанлък” ЕООД, а флуорографските – от „МЦ проф. д-р Стоян Киркович” ЕООД.

На двете лечебни заведения са издадени предписания за спазване на противоепидемични мерки.

Профилактичните прегледи се извършват със съдействието на неправителствената организация „Свят без граници” и ръководствата на общините Мъглиж, Гурково и Николаево. Прегледите за населението от трите общини ще продължат до 15 ноември 2020 г. Очаква се с всеки от двата вида прегледи да бъдат обхванати по над 500 човека.

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА
МОБИЛЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОФИЛАКТИКТИЧНИ ФЛУОРОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ
И МОБИЛЕН КАБИНЕТ ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИ АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

  1. Мобилен флуорографски кабинет
ДАТАЧАСНАСЕЛЕНО МЯСТО
02.11.2020 г.
03.11.2020 г.
04.11.2020 г.
05.11.2020 г.
06.11.2020 г.
09.11.2020 г.
10 – 12. 11.2020 г.
13 – 15.11.2020 г.
14 – 18 ч.
09 – 18ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 17 ч.
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Гурково – до Общинска администрация
Гр. Гурково – до Общинска администрация за население от община Николаево
  1. Мобилен акушеро-гинекологичен кабинет
ДАТАЧАСНАСЕЛЕНО МЯСТО
28.09 – 09.10.2020г.
02 – 06.11.2020 г.
09.11.2020 г.
10 – 12. 11.2020 г
13 – 15.11.2020 г.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 18 ч.
09 – 17 ч.
Гр. Казанлък
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Мъглиж – до Общинска администрация
Гр. Гурково – до Общинска администрация
Гр. Николаево – до Общинска администрация

Забележка: Извозването на лицата от прицелната група от съседни населени места, които имат затруднен достъп до здравни услуги се извършва с активното съдействие на кметове на общини и организиране на транспорт.

Pin It on Pinterest