Извънредна сесия на на Общински съвет Стара Загора

За утре (18 ноември) в 17,00 часа е насрочено извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще бъде проведено дистанционно. 

Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите ще се проведе чрез приложението „Zoom“.

В дневния ред е включена само една точка за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост.

Pin It on Pinterest