Изложение на земеделски продукти от България и Европа ще се проведе в Бургас

На 11 и 12 май на пл. „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас ще се проведе международно изложение на земеделски продукти от местните инициативни групи от България и други страни-членки на ЕС.

Събитието се организира от Министерство на земеделието със съдействието на Община Бургас.

Очаква се над 100 участници да изложат своята био продукция. Поводът е, че през 2021 г. се навършиха 30 години от прилагането на подхода ЛИДЕР. Неговата цел е да са създават връзки между различни дейности за развитие на икономиката в селските райони. Чрез подхода се насърчава придобиването на умения за разработване на стратегии за развитие.

Очаква се в събитието да вземат участие представители на различни министерства от България и чужбина, Европейската комисия, представители на местните инициативни групи.

Pin It on Pinterest