Избраха „Младежки омбудсман на Благоевград“

Днес, 19.02.2020г., се  проведе процедурата по избор на „Младежки омбудсман на Благоевград“.

Членовете  на комисията-доц. д-р Валентин Василев – обществен посредник на територията на община Благоевград, заместник – кметът по култура и хуманитарни дейности на Община Благоевград инж. д-р Василиса Павлова , Гергана Муртова – представител на Общински съвет – Благоевград, Екатерина Текерска – Седмакова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към „РУО“ – Благоевград и Димитър Борумов – Председател на Детски парламент – Благоевград проведоха събеседване с кандидатите, след което и тайно гласуване.

За младежки омбудсман на Благоевград бе избрана Мария Емилова Чорбаджийска, а за неин заместник – Симона Ивайлова Велева.

Следващата седмица младежкият омбудсман и неговият заместник ще проведат срещи с кмета на общината, г-н Румен Томов ,и с председателя на Общински съвет-Благоевград, г-н Андон Тодоров.

Pin It on Pinterest