Региона

Избирателна активност на изборите за Европейски парламент и народни представители към 16 ч.

Към 16 ч. избирателната активност на изборите за народни представители в Старозагорска област е 21,69%.

До този час гласувалите са 60970 души. По общини активността е следната:

Стара Загора –  21,55%

Казанлък –18,72 %

Чирпан – 22,02%

Раднево –23,77%

Братя Даскалови – 27,17%

Гълъбово – 27,98%

Павел баня – 27,01%

Мъглиж – 21,09%

Опан –35,14 %

Гурково – 18,51%

Николаево – 25,01%

Избирателната активност на изборите за Европейски парламент в Старозагорска област е 20,72 към 16 ч. Правото си на глас до този час са упражнили 57922 души.

 По общини активността е следната:

Стара Загора –20,55 %

Казанлък –17,89%

Чирпан – 20,91%

Раднево –23,98 %

Братя Даскалови – 27,19%

Гълъбово –26,06%

Павел баня –24,69 %

Мъглиж – 18,85%

Опан –34,16 %

Гурково – 16,48%

Николаево – 24,85%

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest