Инвестиционната програма на община Асеновград възлиза на 5 186 238 лева

Цялата стойност на Инвестиционната програма на община Асеновград възлиза на 5 186 238 лева, от които 1 313 000 лева е държавната субсидия.

Преходният остатък, който реализирахме в края на 2019 г., е 1 866 000 лева и се предвиждат собствени приходи в размер на малко над 2 000 000 лева. От тях от продажби са заложени 1 694 000 лева. „Сумата за инвестиционната програма е значително по-малка в сравнение с предишни години. Бих казал, че по-скоро е реалистична и е свързана с приходи, които действително ще бъдат налични. Намалили сме много, като обем заложените продажби на общински имоти. Идеята ни е да изпълним една доста голяма част от Инвестиционната програма. Единствената спънка, която може да срещнем, е чисто процедурно – в случай, че има обжалване на обществени поръчки и вследствие да се получи забавяне на изпълнението”, обясни заместник-кметът по строителството в Асеновград инженер Стоян Димитров. Той посочи, че в Инвестиционната програма не са заложени обекти, нуждаещи се от текущ ремонт, защото не е необходимо да бъдат проектирани. Основните акценти в Инвестиционната програма са ремонтиране на пътни участъци с подмяна на водопровод и канализация. Такава е улица „Стоян Джансъзов”, която е частично асфалтирана. Целта е след реновирането й трафикът на автомобили през самия квартал „Запад” да бъде облекчен. Сумата, отделена за нея е около 400 000 лева. Другата улица, която е включена като основен обект в Инвестиционната програма, е „Отец Паисий”. Ремонтът й ще започне от зоната на започналото застрояване в квартал „Баделема”. Там има проблем с канализационната мрежа, тъй като не е достатъчно голям диаметърът и пропускателна способност на тръбите, обясни Димитров. Той добави, че в пиковите часове на консумация от шахтите започват да извират фекални води в обратна посока. Средствата, отделени за улица „Отец Паисий”, са в размер на 580 000 лева. Сред големите обекти е и изграждането на нов спортен комплекс. За него са предвидени 130 000 лева. Освен футболното игрище, там е планирано да бъдат изградени и зони за волейбол, баскетбол и хандбал. Ще бъдат изградени също съблекални и трибуни на стадиона, както и помощни съоръжения. Започва и частичното изграждане на велоалеята. Предвидено е цялата да се простира от моста до Народно читалище „Родолюбие” до Градския плувен комплекс, а първия етап ще достигне до парка зад РСПБЗН в града. Около 102 000 лева са заложената сума за изграждане на велоалеята. В Инвестиционната програма е включено като обект и укрепването на свлачището. Други 400 000 лева пък са заложени за строеж на физкултурен салон към ОУ „Панайот Волов” в квартал „Долни Воден”. Освен това, се планира кръговото кръстовище, което в момента е при изхода от околовръстното шосе на Асеновград, да бъде свързано със „Запад”. Идеята е да се облекчи трафикът при близкия светофар и всички, които идват от Пловдив да могат да влизат директно в квартала. Заложени са и средства за изготвяне на Общ устройствен план на Асеновград и за Генерален план за организация на движението. Предвиждат се и средства за проектиране на новите квартали – „Баделема”, „Стадиона”, „Шкелово”. Интересно перо са и така наречените 18,5 млн. лева проектно поети разходи. От цялата тази сума 1 300 000 лева е съфинансиране от страна на община Асеновград и 17 000 000 лева са очакваните постъпления по тези европроекти. В тази сума влизат и почти всички финансови корекции, които в бъдеще ще възникнат, и тези, възникнали към настоящия момент. Конкретна сума не може да се посочи към момента, тъй като те самите не са приключили. Не може да се конкретизира и докато не бъдем уведомени от държавата за точните суми на финансовите корекции, каза заместник-кметът по финансите доктор Теньо Манолов. Димитров допълни, че с цел да се получи изпълнима Инвестиционна програма, кметовете по населените места в общината са били ограничени да предложат по един обект. Някои от предложенията представляват доста големи обекти и затова е взето решение, че те ще бъдат изпълнени поетапно. „Не делим населените места по партийна принадлежност или по други принципи. Идеята е всеки един кмет или кметски наместник да покаже по какъв начин възнамерява да работи”, увери инженер Стоян Димитров. Той допълни, че са заложени пари и за проектиране, като ще се работи съвместно с ВиК-Асеновград, с цел да се решат проблемите с водата в селата Тополово, Червен, Леново, Искра. Заложени в Инвестиционната програма са и няколко малки улици, както и преходни обекти, останали от миналата година.

Pin It on Pinterest