Интерактивна площадка по безопасност на движението във Видин

Новата придобивка се намира в детска градина „Синчец“ и бе открита от заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова. На събитието присъства началникът на сектор „Пътна полиция“ Владимир Герасимов. 

Директорът на детското заведение Мая Георгиева обясни, че новата площадка е изградена по проект, разработен от екипа на ДГ „Синчец“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, в рамките на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката. Общата му стойност е 3000 лв.

    Борислава Борисова подчерта, че безопасността при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и е важна задача на всички институции и на семейството. “Ние трябва да се грижим за нашите деца. Подобно съоръжение ще ги обучи на правилата, за да могат да се чувстват сигурни на пътя и в същото време дисциплинирани и отговорни участници в движението“, каза тя и благодари на екипа на детската градина и на фирмата за отличното изпълнение на проекта. 

    Най-вълнуващият момент бе практическата демонстрация по безопасност на движението в реална среда, представена от децата на четвърта група „Лястовичка“. Една част караха велосипеди, а други бяха в ролята на пешеходци. Всички участници в движението разпознаваха пътните знаци и се ориентираха в маркировката. 

    Площадката е оборудвана с макетни варианти на пътища, кръгово кръстовище, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, светофар и пътни знаци.  

Pin It on Pinterest