Интелигентни решения за чист въздух в София

На 27 октомври в Аулата на Софийския университет от 10:00 часа, ще се проведе публична лекция и дискусия за търсене на интелигентни решения за чистотата на въздуха в столицата.

В дискусията ще участват Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, доц. д-р Климент Найденов-декан на Геолого-Географски факултет, председател на Българско географско дружество, доц. д-р Стелиян Димитров-директор на Национален университетски център геопространствени изследвания и технологии, доц. д-р Биляна Борисова-заместник-декан на Геолого-Географски факултет и ръководител на МП „Ландшафтна екология и природен капитал“.

Организатори на проявата са Геолого- Географския факултет на Софийски университет и направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община.

Pin It on Pinterest