Региона

Институциите проведоха работна среща по организационно-техническата подготовка на изборите

Днес, 27 май, в Областна администрация се проведе среща по организационно-техническата подготовка на изборите.

В началото на срещата главният секретар и председател на екипа по организационно-техническата подготовка Михаил Тодоров представи извършеното досега от Областна администрация.

РИК е обезпечена с необходимата техника, консумативи, канцеларски материали и др. Осигурени са печати на РИК Разград, печатите на комисиите също са предадени. Упълномощен представител на Областна администрация е получил предварителните избирателни списъци от ГД „ГРАО“, които са предадени на общините.

Доставени са централизирано Удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите към тях, които са предадени на общините.

Предстои да бъде изготвен график, по който бюлетините, изборните книжа и материали ще бъдат раздадени на общините.

В 139 избирателни секции ще гласуваме в област Разград на предстоящите избори на 9 юни, като в 166 от тях ще можем да гласуваме и с машинен вот и с хартиен – по избор. Подвижните секции ще бъдат 31.

РИК по график ще провежда обученията на комисиите в общините, по график общините ще получават и машини за пробен вот.

От Регионална Дирекция ПБЗН са осигурили 15 електрически генератора, които могат да се използват при необходимост в изборния ден.

Всички институции са в готовност. Служители на информационно обслужване, които ще въвеждат информацията ще работят на две смени, поради спецификата на изборите – две в едно.

След приемането на Оперативен план на ЦИК за организацията на работата в деня на изборите ще бъде създадена организация за получаване и изпращане на информация за избирателната активност, като общините ще бъдат уведомени за часовете на подаване на информацията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest