Иновационен лагер в Силистра

Успешно приключи петото издание на иновационен лагер, проведен на 05 и 06 октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра с участието на младежи от област Силистра.

Събитието бе организирано от РУО – Силистра, Община Силистра, отдел „Образование и младежки дейности“ и СНЦ „Паралел- Силистра“.Лагерът се проведе в 2 етапа – подготвителен за допълнителна подготовка по предприемачество и разработване на бизнес модели, в който участваха доц. д-р Даниел Павлов – преподавател в Русенския университет „А. Кънчев“ и Лора Саркисян – маркетинг експерт. Вторият етап бе практически, в който младежите разработиха конкретни бизнес проекти за развитие на бизнес в региона, като използват неговия потенциал, а именно:- местните природни ресурси (плодородна земя, природни резервати край реката, горски местности );- културно-историческото наследство на мултикултурните общности (археологически резервати, река Дунав, рибарски общности, културни практики на етносите);- натрупания производствен опит в региона и/или съществуващ семеен бизнес;- да развият бизнес, който да „щади“ природата и/или да генерира минимално количество отпадъци.Отборите представиха своите бизнес модели пред жури в тричленен състав, които оценяваха проектите им по предварително зададени критерии:• Иновативност;• Приложимост;.• Обществена полза;• Презентация, екипна работа.Класирането на бизнес моделите от иновациония лагер е следното:ПЪРВО МЯСТОЕкип от СУ ,,Христо Ботев“, гр. Тутракан с проект „CATA-FOOD&PLEASURE“, Идеята на проекта е организиране на туристически разходки по река Дунав с катамаран и възможност за организиране на събития на плавателния съд с включен кетаринг.ВТОРО МЯСТОЕкип от ПГСУАУ „Атанас Буров“с проект „NATURAL APRICOT“. Проектната идея включва организиране на бригади за младежи над 18 години за бране на кайсии и туризъм с цел опознаване на културно-историческото наследство на региона. Кайсиите ще се преработват с хранително-вкусова (мармалад, алкохол), промишлена (пeлети) и медицинска цел (лекарства).ТРЕТО МЯСТОЕкип от ЕГ „П. Яворов“ с проект „Силистра – Тур“. Бизнес модела включва създаване на туристическа акенция, която предлага пакети за пътувания в региона, вкл. и в съседна Румъния.ЧЕТВЪРТО МЯСТОЕкип от СУ „Васил Левски“, гр. Главиница с проект „Аптека на две крачки“. Предложението включва организиране на транспорт на лекарства до малките населени места в община Главиница със специална насоченост към възрастните хора.ПЕТО МЯСТОЕкип от ПГПТ „Евлогий Георгиев с проект „CREAT TRIPS“. Идеята на проекта включва организиране на туристически пътувания на ученици между 15-18 години с цел опознаване културно-историчекото наследство на региона, вкл. и Румъния.Всички участници получиха сертификати за участие. Наградите за първо, второ и трето място бяха осигурени от Община Силистра. Поощрителните награди за четвърто и пето място бяха предоставени от г-жа Ели Тодорова – областен управител на Област Силистра и от г-н Боян Боев – президент на Ротари клуб – Силистра.

Pin It on Pinterest