Иновациите и развитието на нови съвместни проекти ще бъдат водещи в сътрудничеството между Румъния и България през следващите години

Възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Румъния бяха обсъдени по време на двустранна среща между заместник областния управител и временно изпълняващ длъжността областен управител на област Русе Свилен Иванов с извънредния и пълномощен посланик на Румъния в София Н. Пр. Йон Гъля.

За пореден път Свилен Иванов постави акцент върху необходимостта от изграждането на втори мост над река Дунав при Русе. Той припомни, че благодарение на активната дейност на администрацията този проект вече е сред приоритетните не само за двете страни, но и за Европейския съюз. Идеята е за изграждането на съоръжението да се използват средства по линия на европейската солидарност. Точно затова сега, когато се подготвят документите за кандидатстване по различни проекти през следващия програмен период, а именно от догодина до 2027 година въпросът ще бъде на дневен ред отново. Категорично е, че в следващите седем години акцентът ще бъде както върху иновациите по възможност във всяка една сфера в обществения живот, така и върху продължаването на териториалното сближаване. Категорично беше становището на дипломата, че създадената преди около 10 години трансгранична българо-земеделска комисия, която се ръководи от Областна администрация Русе и Окръжния съвет в Гюргево, е уникална по рода си за целия Дунавски регион. Благодарение на нея са осъществени множество партньорства и са решени редица проблеми на двустранно ниво. Той отбеляза, че доказателство за отличните взаимоотношения между двете държави и по-конкретно между областите Русе и Гюргево са множеството реализирани съвместни проекти.

Двамата обсъдиха и резултатите от българското и румънско председателство на Съвета на Европейския съюз, като взаимната оценка е отлична.

На днешната среща присъства и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Pin It on Pinterest