Информация за избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители, Община Враца уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, че могат да подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в периода от 10 дни преди изборния ден до изборния ден включително.

❗️Заявлението се подава по един от следните начини:

✅саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст или по пощата;

✅заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

✅на безплатен телефонен номер – 080013699;

Pin It on Pinterest