Региона

Информация за гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за изборите за членове на европейския парламенти и народно събрание на 9 юни 2024г.

Във връзка предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони:

– до 07.06.2024 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  „Запад“/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони – 056 831 431,  0887 754 305;

– на 08.06. и 09.06.2024 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони – 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.       

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ№ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-003I / 4ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”рампа
02-04-00-004
/при необходимост/
I / 5ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”рампа
02-04-00-017I / 1ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯкатерач
02-04-00-021I / 106ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”рампа
02-04-00-031I / 6СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”парапет 
02-04-00-036I, партер/физкултурен салон/ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”временна рампа
02-04-00-048I / 5СУ  “ИВАН ВАЗОВ”рампа и подвижна платформа
02-04-00-059I / 5ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”асансьор

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ№ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-266I  /4НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” бетонна пътека
2-04-00-293I /11ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ” рампа
02-04-00-271I / 107ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” рампа
02-04-00-278I / 4ПГ ПО ТУРИЗЪМ временна рампа
02-04-00-281I /101ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”входът е на ниво  терен
02-04-00-303I / 3ПГ ПО ТРАНСПОРТподвижна платформа

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ №ЕТАЖ/СТАЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-074I/1ПГ по дървообработване „Георги Кондов“входът е на ниво терен
02-04-00-076I / 1ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”входът е на ниво терен
02-04-00-084I / 104ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИрампа
02-04-00-104I / 105ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”рампа
02-04-00-110I / 10СУ  “ПЕТКО РОСЕН”рампа
02-04-00-122 I / 112ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”асансьор
02-04-00-135I /5СУ  “К. ПЕТКАНОВ”рампа
02-04-00-149I /1.2ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езеровона ниво терен

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-151I / 1СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”рампа
02-04-00-166I / 6ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”рампа
02-04-00-183I / 13СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”рампа – северен вход

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№  НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-206I /1ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”рампа
02-04-00-217I /123НЕГ  “ГЬОТЕ”рампа
02-04-00-221I /1ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”рампа
02-04-00-228I / 6ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”рампа
02-04-00-235I /2СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”рампа
02-04-00-245I /106АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”рампа
02-04-00-253I / 2ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –КВ. САРАФОВО рампа
02-04-00-262I /1ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудникна ниво терен
02-04-00-330I“МБАЛ – БУРГАС” АДрампа

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№  НАИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ№ЕТАЖ/СТАЯМЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ ДОСТЪП
02-04-00-309I / 101ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВОсекцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest