Информационна среща по Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Във връзка с финализирането на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица –Юридически лица с нестопанска цел и дружества по Закона за задълженията и договорите, за провеждането на информационна среща на 11.05.2021 година от 14.00 часа. 

Срещата ще се проведе онлайн. Всеки кандидат може да зададе своите въпросите и да получи необходимата му информация преди подаването на проектните предложения.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки информационната среща ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Pin It on Pinterest