Региона

Информационна кампания за рисковете и последиците от консумацията на алкохол и наркотици при шофиране

През месец март Столичният превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите възобновява съвместното сътрудничество с Центъра за обучение по първа долекарска помощ (ПДП) на шофьори към Българския Червен кръст.

Информационната кампания за превенция на употребата на алкохол и марихуана се осъществява вече трета поредна година от психолозите на Превантивния център. Дейностите включват симулация със специални очила, показваща реалните ефекти от консумацията на психоактивни вещества, рисковете и негативните последици от тях, когато сме зад волана.

Информационната кампания е надградена и адаптирана спрямо съвременните нужди и предизвикателства. Новаторският подход съчетава преживяване, стимулиране на дискусия, както и излъчване на 10-минутен документален филм по темата. Тази комбинация от методи има за цел да провокира критично мислене и да осигури по-широко разбиране на рисковете, свързани с употребата на наркотици и алкохол от младите шофьори.

„Смятаме, че подобни демонстрации и беседи с експерти по превенцията ще насърчат младежите да вземат информирани решения относно своето здраве, безопасност и отговорност на пътя„, заяви директорът на Превантивния център – д-р Цветелина Петкова.

Кампанията е част от постоянните усилия на Столичния Център да повишава осведомеността за опасностите от употребата на наркотични вещества или техни аналози и да насърчава воденето на балансиран и здравословен живот.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest