Информационна инициатива по Комуникационната стратегия на България за ЕС се проведе в село Раковица

Заместник областният управител Анжело Методиев откри информационна инициатива, свързана с популяризиране на европейското културно многообразие.

Събитието се проведе в салона на Народно читалище „Надежда – 1906 г.“ село Раковица, община Макреш. „Културното многообразие е общо наследство на човечество. Затова е толкова важно да го опознаем и да се учим от натрупания опит, предаван чрез бита и традициите, обичайте и фолклора на всяка една страна“, каза Методиев в своето приветствие към читалищните дейци и гостите на информационната инициатива. Иво Василев, старши експерт от Областна администрация Видин, представи презентация за културното многообразие на Европейския съюз.

Танцов състав „Шарен чорап“ и певческа група „Зелен заман“ към Народно читалище „Надежда – 1906 г.“ село Раковица представиха богата фолклорна програма. На събитието бе представена кулинарна изложба на традиционни за Раковица ястия, както и изложба на български фолклорни носии и предмети за бита.

Проведената информационна инициатива се организира от Областна администрация Видин, в рамките на Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия : „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“.

Pin It on Pinterest