Информационен ден в Русе по Програма „Култура“

На 6 април, от 11 ч. в зала „Култура“ при спазване на противоепидемичните мерки ще се проведе Информационен ден по Програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата.

Крайният срок за участие в конкурса е 15 април, като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Съгласно новия правилник на Програма „Култура“, приет от Общински съвет – Русе, за първи път ще бъде възможно документи за кандидатстване да се изпращат по електронен път на е-мейл: programa.kultura@ruse-bg.eu , като задължителното изискване в случая е наличието на електронен подпис.

Необходимите документи за кандидатстване и новият правилник на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе: https://obshtinaruse.bg/programa-kultura

При възникнали въпроси, свързани с регламента на програмата и условията за кандидатстване, са на разположение следните телефони за контакт с отдел „Култура“: 082 506 506 и 082 506 512.

Pin It on Pinterest