Информационен ден на Министерството на регионалното развитие в Габрово

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира дискусия на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ – представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г., която ще се проведе в гр. Габрово на 23.06.2022 г. /четвъртък/ в Ритуална зала на Община Габрово.

В събитието ще вземат участие зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Деляна Иванова и кметът на Община Габрово Таня Христова, както и представители на местните власти, институции, бизнес.

Pin It on Pinterest