Региона

Именуване на зала на името на проф. д-р Иван Недев

Във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе тържество по повод именуване на зала на името на проф. д-р Иван Недев, на което присъстваха Юксел Исмаил – зам.-областен управител на област Силистра, Стилиян Стойчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на община Силистра, доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор на Русенския университет, д-р Николай Недев – син на проф. Ив. Недев, колеги, дипломанти, студенти на проф. д-р Ив Недев.

По предложение на Филиал Силистра, на свое заседание от 23 април 2024 година Академичният съвет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ взе решение да бъде именувана зала на името на проф. д-р Иван Недев в сградата на Филиал Силистра като акт на признание за неговия научен принос в развитието на българистиката и дългогодишната му преподавателска дейност, които го превръщат в емблематична личност за учебното заведение.

Проф. д-р Иван Недев е един от създателите на Полувисшия педагогически институт в Силистра, днес Филиал на Русенския университет. Като преподавател и дългогодишен ръководител на катедра Български език той посвети повече от четири десетилетия от живота си за укрепване авторитета на учебната институция, за откриване на нови перспективи в образователното дело и за създаване на добри традиции в езиковото обучение.

Резултат от неговата дългогодишна интензивна и плодотворна научна работа са десетки научни трудове, учебници, помагала, студии, статии и доклади, които и до днес са основа за подготовката на студенти, дипломанти, докторанти, учители и преподаватели и са израз на научни постижения, които чертаят значима диря в българистиката и му създават авторитет на утвърден учен с приноси в развитието на Синтаксиса на българския език.

Мнозина от нас, които са имали честта да работят с проф. Недев, имат като образец за подражание неговата изключителна прецизност, научна добросъвестност, постоянство и всеотдайност; неговата академична етичност и ненатрапливата грижливост, с които ни е помагал да направим първите стъпки в преподавателската и изследователската си дейност.

Аз лично неизменно съм се възхищавала на способността му да съчетава самоуважението с липсата на суета, на способността му да преподава сложна материя по начин, който привлича студентите – неговата аудитория неизменно беше пълна, да запази дистанцията, наложена от респекта, но да бъде и сърдечен, топъл човек И естет!

Педагогическото образование в Силистра има повече от 130 -годишна традиция. Превратностите, през които минава и способността му да съхрани жив корена доказват, че и малките градове могат да имат голяма история.

Съхраняването на образователно дело в Силистра разкрива устойчивостта на идеята за знание, която остава искряща и светла при всички исторически изпитания и обществени промени. Тя е витална във времето и поради разбирането за ролята на учителя като стожер на духовността – роля, която е привилегия, но и отговорност, защото изисква знания, професионализъм и морал.

В голяма степен тези качества се възпитават чрез духовното общуване между поколенията в класните стаи и в университетските аудитории чрез личния пример, чрез творческия дух и професионалните постижения, но и чрез наличието на памет за това кои сме и откъде тръгваме. Затова с този малък жест на признателност към проф. д-р Иван Недев – да укрепим традицията и да създадем памет за един от онези, които опазват вярата в смисъла и необходимостта от това, на което сме посветили мисълта и духовната си енергия!

Румяна Лебедова

*Русенски университет „Ангел Кънчев“ Филиал Силистра

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest