Илиян Венков бе избран за управител на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – Свищов

След проведен конкурс на 05.01.2021 г. и с Решение № 376 от заседание на Общинския съвет – Свищов, проведено на 07.01.2021 г., общинските съветници възложиха управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов на Илиян Венков.

С Решението на ОбС – Свищов се възлага на кмета на община Свищов, в законовия срок, да сключи договор с избрания управител, за срок от три години.

Илиян Венков има необходимата квалификация за заеманата длъжност и опит в областта на здравния мениджмънт. От ноември 2019 г. до месец септември миналата година той бе заместник-кмет „Стопанска и финансова политика” към Община Свищов, след което бе избран от Общински съвет – Свищов за временно изпълняващ длъжността “управител“ на Свищовската болница. В следващите три години на новоизбрания управител му предстои вземането на важни управленски решения, относно проблемите на лечебното заведение и успешното справяне с възложената му дейност.

Pin It on Pinterest