ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч спечели проект пред Министерството на културата

Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч спечели поредния проект пред Министерството на културата.

В конкурсната сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“ участваха 136 кандидати, като одобрените са 34.
Ловешкият проект „Изкуство за всеки“ е на стойност 11 064,94 лв., срокът за осъществяване е до 01.06.2021 г.

Целта е ориентиране на млади хора чрез обмен на добри практики в областта на изобразителното изкуство – повишаване на ключовите компетентности и умения на участниците. Стремежът е това да стане по различен начин, съчетавайки неформалния подход чрез пряко включване в дейности, свързани с изобразителното изкуство и всички негови форми. Предвидено е провеждане на добри практики с младежи от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Всяка една практика ще бъде обсъдена с управителите и социалните работници от съответните центрове. Включено е запознаване с творчеството на художниците Михалес Гарудис, Генко Генков, Андрей Даниел, Ненко Токмакчиев и Теофан Сокеров.

Сред планираните дейности има занимания с деца по определени теми, както и изложба за 1 Юни – Денят на детето. По време на изложбата ще бъдат наградени младежите за най-добра творба.

Pin It on Pinterest