Група от експерти за борба с трафика на хора посети Пловдив

За първи път Група от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа (СЕ) посети град Пловдив.

Визитата се състоя в рамките на Третия кръг на оценка на държавите – страни по Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора и ще допринесе за изготвянето на доклад за напредъка на България по изпълнение на Конвенцията. Фокус на Третия оценъчен кръг е „Достъп до правосъдие и ефективни правни средства за защита на жертвите на трафик на хора“.
Домакин на събитието бе Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив, с която ГРЕТА изяви желание за среща, като представители на заинтересованите страни в областта на борбата с трафика на хора на местно ниво. Посещението на експертите в Пловдив се състоя през вчерашния ден в Дома на културата „Борис Христов“.
В делегацията от СЕ взе участие г-н Кевин Хайланд (член на ГРЕТА) и г-жа Петя Несторова (изпълнителен секретар на Конвенцията на СЕ). От страна на институциите от град Пловдив присъстваха: заместник районен прокурор Румяна Зайкова- Калеева – Районна прокуратура, гр. Пловдив; съдия Катя Боева – Районен съд, гр. Пловдив; инсп. Елена Запрева – Сектор „БОП“ – Пловдив, Пазарджик и Смолян; Димитър Ставрев – Регионално управление на образованието, гр. Пловдив; Светлана Тодорова – Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Пловдив и Галина Гълъбова – МКБППМН – район „Тракия“.
От страна на неправителствения сектор участваха: Нели Караджова – Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“, Милена Христова, Христина Сотирова – Сдружение „Алианс за равни права и устойчивост“, Таня Георгиева – Български Червен кръст – Пловдив и адв. Милена Кадиева – Фондация „Джендър алтернативи“.
Работната среща премина през два етапа, в които бяха обсъдени въпроси, свързани с актуалните тенденции на престъпленията на местно ниво и дейности за противодействие на този феномен, координация с институциите при работа по конкретен случай, както и подпомагането и подкрепата на жертви на престъпления.
В края на събитието, секретарят на Местната комисия за борба с трафика на хора, Таня Иванова поднесе от името на Община Пловдив протоколни подаръци, съдържащи рекламни материали за град Пловдив, като пожела на гостите при следващото им посещение да успеят в рамките на визитата си да се запознаят с културно историческите забележителности на най-стария жив град в Европа.

P1380322

Pin It on Pinterest