Региона

„Грижа в дома в община Габрово“ – гарантирана до началото на 2025 г.

В община Габрово грижата за лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива, които не могат да се самообслужват ще продължи и през следващите шест месеца.

Проектът, който я предоставя приключи в началото на януари 2024 г. и беше удължаван два пъти по три месеца в рамките на половин година. Новото продължение е до 09. 01.2025 г.

Така хората, зависими от грижа в техните домове могат да бъдат спокойни, че още половин година ще могат да получават тази услуга безплатно и без прекъсване.

По данни от проекта, към месец юни 2024 г., комбинираната почасова здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Габрово“ получават 718 лица, жители на община Габрово.

От стартирането й през 2019 г. до момента през нея са преминали над 1 500 потребители от града и селата.

Мобилната здравно-социална услуга включва различни дейности, като служителите, които ги предоставят пряко са санитари, сътрудници социални дейности, отговорници спомагателни дейности, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници. Тя предлага и посещения в домовете от лекари-специалисти, работещи в  МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. До момента извършените здравни консултации са над 1000.

„Грижа в дома в община Габрово“ предоставя също подкрепа за купуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства (със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заверяване на документи при личен лекар, посредничество с институции – РЗОК, Дирекция „Социално подпомагане“ и др.

Необходимостта от ползването на услуги в рамките на проекта може да бъде заявена и по телефон на номер: 066 985 020.

Документи за кандидатстването за услугата могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на Община Габрово или получени на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офиси № 31, 32, 35 и 39 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Документи се подават лично или чрез близки, роднини, съседи на кандидат-потребителите.

Допълнителна информация за Мобилната интегрирана здравно-социална услуга  „Грижа в дома“ можете да получите на телефон: 066/985020 или чрез запитване на електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg.

Заявление за подкрепа по проекта

Дейностите по проект  № BG05SFPR002-2.001-0065-С01 „Грижа в дома в община Габрово“ се осъществяват по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Още по темата чуйте в „Часът на Габрово“ по Радио Бумеранг ФМ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest