График за заседанията на постоянните комисии на Общински съвет град Добрич за месец януари

Месец ЯНУАРИ 2022 година

К о м и с и яДатаЧасМясто
1.ПК „Законност, обществен ред и контрол” 21.01.2022 г.(петък)15.00 ч.онлайн
2.ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”20.01.2022 г.(четвъртък)15.30 ч.онлайн
3.ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”19.01.2022 г.(сряда)16.00 ч.онлайн
4.ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             20.01.2022 г.(четвъртък)16.00 ч.онлайн
5.ПК „Наука, образование” 18.01.2022 г.(вторник)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
6.ПК „Търговия, услуги и туризъм”         19.01.2022 г.(сряда)13.00 ч.онлайн
7.ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”18.01.2022 г.(вторник)15.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
8.ПК „Транспорт и екология”18.01.2022 г.(вторник)13.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
9.ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        21.01.2022 г.(петък)13.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
10.ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           21.01.2022 г.(петък)11.00 ч.онлайн
11.ПК „Спорт и младежки дейности” 18.01.2022 г.(вторник)14.30 ч.онлайн
12.ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        20.01.2022 г.(четвъртък)14.00 ч.онлайн

Pin It on Pinterest