График за заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Добрич за октомври

К о м и с и яДатаЧасМясто
1.ПК „Законност, обществен ред и контрол” 22.10.2021 г.(петък)15.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
2.ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”21.10.2021 г.(четвъртък)15.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажмултимедия
3.ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”20.10.2021 г.(сряда)16.00 ч.Онлайн
4.ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             21.10.2021 г.(четвъртък)16.00 ч.Онлайн
5.ПК „Наука, образование” 19.10.2021 г.(вторник)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
6.ПК „Търговия, услуги и туризъм”         20.10.2021 г.(сряда)13.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
7.ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”19.10.2021 г.(вторник)15.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
8.ПК „Транспорт и екология”19.10.2021 г.(вторник)13.00 ч.Бизнес-зала на 1 етажмултимедия
9.ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        22.10.2021 г.(петък)13.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж
10.ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“22.10.2021 г.(петък)11.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
11.ПК „Спорт и младежки дейности” 19.10.2021 г.(вторник)14.30 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
12.ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        21.10.2021 г.(четвъртък)14.00 ч.Онлайн

Pin It on Pinterest