Региона

График за миене на улици в Плевен

От ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ, които са изпълнители съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“, уведомяват за графика за миене на улици в Плевен на 07 юни 2024 г., петък:

– ул. „Ст. Михайловски“ – от бул. „Русе“ до ул. „Св. Климент Охридски“;

– ул. „Емануил Васкидович“ – от бул. „Русе“ до ул. „Климент Охридски“;

– ул. „Акад. Йордан Трифонов“;

– ул. „Йордан Йовков“;

– ул. „Молдавия“;

– ул. „Българска авиация“ – от бензиностанцията на Шел до Колелото на ул. „Републиканска“;

– ул. „Емануил Васкидович“ до ул. „Св. Климент Охридски“;

– ул. „Ст. Михайловски“ – от ул. „Трети март“ до ул. „Св. Климент Охридски“;

– ул. „Десети декември“ – наклона до бул. „Христо Ботев“.

Обръщаме се с призив към гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest