Региона

График за миене на улици в Плевен за 06 юни

От ДЗЗД АСА КЛИЙНИНГ, които са изпълнители съгласно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци в гр. Плевен“, уведомяват за графика за миене на улици в Плевен на 06 юни 2024 г., четвъртък:

– ул. „Тирана“;

– ул. „Букурещ“;

– ул. „Жеравна“;

– ул. „Кара Колю“;

– бул. „Г. Кочев“ – от жп линията към колелото на КАТ;

– ул. „Е. Васкидович“ – до ул. „Десети декември“;

– ул. „С. Румянцев“ – до ул. „Десети декември“;

– ул. „Сирма войвода“ – до ул. „Тирана“;

– ул. „Ст. Михайловски“ – от ул. „Трети март“ до ул. „Кл. Охридски“;

– ул. „Рига“;

– ул. „Осогово“ – до ул. „Десети декември“.

Обръщаме се с призив към гражданите да освободят улиците от паркираните си автомобили, за да бъде постигнато ефикасно почистване и измиване.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest