График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет – Добрич

Месец НОЕМВРИ 2021 година

К о м и с и яДатаЧасМясто
1.ПК „Законност, обществен ред и контрол” 26.11.2021 г.(петък)15.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж
2.ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”25.11.2021 г.(четвъртък)15.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажмултимедия
3.ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”24.11.2021 г.(сряда)16.00 ч.Онлайн
4.ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             25.11.2021 г.(четвъртък)16.00 ч.Онлайн
5.ПК „Наука, образование” 23.11.2021 г.(вторник)16.00 ч.Бизнес-зала на 1 етаж

Pin It on Pinterest