Градската библиотека в Асеновград купува нови книги с пари от спечелен проект

Община Асеновград съобщава, че Градската библиотека в Асеновград е спечелила нов проект за обновяване на фонда си.

В края на месец април тази година Министерството на културата на Република България обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотечните институции при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2020 г.“. Конкурсната сесия е на обща стойност 1 000 000 лева и е насочена както към националната, така и към регионалните и общински библиотеки.

Постъпилите проектни предложения са били общо 44 на брой, чиято обща стойност е в размер на 868 125,84 лева. От тях са одобрени 36 проекта, които за сумата от 714 385 лева. Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в Асеновград е сред спечелилите финансиране, които ще получат субсидията от Министерството на културата. Парите ще бъдат разходвани за закупуване на нови книги. Стойността на проекта е за 11 999,43 лева. Сумата ще е достатъчна да бъдат купени общо 887 тома. Избраната нова литература е от 131 издателства, като 23% от новите книги ще бъдат от български автори. Цялата сума се осигурява от Министерство на културата, без съфинансиране от бюджета на библиотеката.

Проектната разработка на асеновградската библиотечна институция е съобразена с информационните и културни потребности на гражданите в общината. Включени са заглавия от художествената литература и от тази, за деца, както от справочната и научно-популярната литература. Градска библиотека „Паисий Хилендарски” кандидатства с проекти по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” от 2006 г. насам. За 2019 г. е  сред малкото библиотеки с одобрени проекти и по 2-те сесии. След подписването на договора, закупуването и обработката на новите заглавия, вероятно до края на годината книгите вече ще бъдат сред читателите в Асеновград.

Pin It on Pinterest