Градска библиотека – Свищов обявява конкурс за детска рисунка

Във връзка с отбелязването на своята 75-годишнина от създаването си

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СВИЩОВ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

НА ТЕМА:

„С КНИГИТЕ Е ВЕСЕЛО, ИСТОРИИТЕ ОЖИВЯВАТ“

Условия на конкурса:
 Конкурсът са провежда в 3 възрастови групи:

 • от 3-6 години;
 • от 7-11 години;
 • от 12-16 години.
   Максимални размери на рисунката до 35/50 см.
   Техника по избор
   Най-добрите участници ще бъдат отличени с награди от трите възрастови
  групи.
   На гърба на рисунката да са изписани с печатни букви, в долния десен ъгъл:
  -Трите имена на участника;
  -възраст;
  -име на детското заведение/училище/школа;
  -град/село;
  -телефон за връзка;
   Краен срок за предаване на рисунките не по-късно от 18.09.2020 г. на адрес:
  гр. Свищов п.к.5250
  пл. „Алеко“ №5
  Градска библиотека (за конкурса за детска рисунка)
  Най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба, а отчитането на
  резултатите ще се състои на 23 септември (сряда) от 10.30 ч. в Детски отдел
  на Градска библиотека.
  Тел. за справки 0631/4-28-70

Pin It on Pinterest