Региона

Горски служители от ДГС Монтана учиха ученици да пазят и обичат гората

Уроци по горска педагогика с ученици от 4, 8 и 10 клас проведоха
служители от Държавно горско стопанство-Монтана. На 28 март /четвъртък/
уроците с децата от 4 клас на Второ ОУ „Константин Фотинов“ гр.Лом.
провокираха у децата интерес да научат повече за иглолистните дървесни
видове – естественото възобновяваане на гората чрез семенцата в
шишарките, как лесовъдите помагат да расте здрава гора, дом на кои
горски обитатели дават и т.н. Четвъртокласници провериха знанията си по
природни науки, подреждайки имената на различни дървесни видове в играта
„Дървословица“.Как оцеляват дивите животни в гората пък научиха с друга
интересна образователна игра-„Паяжина“. Защо е важно да пазим природата
от отпадъци, за колко години се разграждат различните предмети,
направени от стъкло, пластмаса и хартия? Отговорите научиха от
заниманието „Тайни торбички“.

На 29 март/петък/ по-големите ученици от Професионалната гимназия по
транспорт „Вл.П.Минчев“ с.Владимирово освен тези уроци участваха по-рано
в залесяване, съвместно с горските служители.

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДГС ОРЯХОВО ЗАЛЕСИХА ФИДАНКИ ОТ ЧИНАР С ПЕТОКЛАСНИЦИ И
ПРОВЕДОХА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ С ТЯХ

По повод предстоящата Седмица на гората Държавно горско
стопанство-Оряхово проведе в парк „Щурците“ образователни игри с 20
ученици в пети клас от СОУ „ХристоБотев“. Лесовъдът, инж. Димитър
Николов“ запозна децата с леосвъдската професия. Той обърна внимание а
опазването на природата и обясни кои предмети са вредни , оставени
безразборно в природата с играта „Тайни торбички“. Научи подрастващите
как да различавт иглолистните видове, както и разликата им с
широколистните дървесни видове. Интересна информация представи лесовъдът
и за подпомагане популацията на животните в гората и тяхното поведение в
гората. Децата се включиха с голямо желание в игрите „Познай кое животно
съм“, „Прилепи и нощни пеперуди“, „Горско духче“,“Лисичи опашки“ и др.

Във втората част от заниманията децата имаха възможност да научат
правилата по засаждане на млади дръвчета. Заедно с директора на
ДГС-Оряхово, инж. Снежана Гарданска и още трима служители, те засадиха в
парка 15 броя фиданки от вида чинар.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest