Главен инспектор Тодор Боюклийски застава начело на сектор „Общинска полиция“ при ОДМВР – Пловдив

На официалното му представяне присъстваха кметът на Община Пловдив и заместникът му с ресор „Обществен ред и сигурност“

Със заповед на министъра на вътрешните работи на длъжността началник на сектор „Общинска полиция“ при ОДМВР – Пловдив е назначен главен инспектор Тодор Боюклийски. Днес той бе представен пред състава от директора старши комисар Димитър Балев, а официални гости бяха кметът на Община Пловдив Здравко Димитров и заместник-кметът „Обществен ред и сигурност“ Йордан Ставрев.

В изказването си ст. комисар Балев подчерта, че очакванията на ръководството на дирекцията са в лицето на гл. инспектор Боюклийски сектор „Общинска полиция“ да има добър и далновиден началник,  който да продължи и да надгражда тясното сътрудничество с общинската администрация и постигнатите традиционно добри резултати в дейността си.

Уверение за  постоянно партньорство и готовност за подкрепа в решаване на всички въпроси към служителите на сектора декларира кметът Здравко Димитров. „Успехите ви на са ни безразлични и до края на годината ще направим всичко възможно да се отдели ресурс за по-спокойната ви работа“, бе категоричен той. В обръщението си подчерта, че Община Пловдив винаги подхожда с особено внимание към тази полицейска структура. Сред приоритетите е осигуряване на средства за предоставяне на сградата на бившия ДКЦ VI, която да бъде предоставена за нуждите на „Общинска полиция“ и ОП „Общинска охрана“ и ръководения от тях видеоценър за наблюдение на обществения ред.

В допълнение заместник-кметът Йордан Ставрев заяви, че  дейностите на самия сектор „Общинска полиция“ и на цялата областна дирекция на МВР са от изключително важно значение за ефективното провеждане на общинската политика по отношение на сигурността и обществения ред.  В своето изказване той също подчерта готовността си за помощ и диалог по всяка една тема в тази сфера и апелира за повишаване на общите усилия, свързани с повишаване на резултатите от съвместната превантивна работа.

В момента се провежда конкурс за 10 служители, които да станат част от екипа на „Общинска полиция“.

*****************

Тодор Боюклийски е роден през 1975 г. в град Пловдив. През 2002 г. завършва висше образование в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, а през 2009 г. придобива магистърска степен по специалност „Право“ във Великотърновския университет.

В системата на МВР започва работа през 1995 г. като полицай в Специализирано звено за охрана на обществения ред към Община Пловдив. От 1999 г.  до настоящия момент заема различни изпълнителски и ръководни позиции в сектор „Охранителна полиция“ на Четвърто РУ – Пловдив – полицай, старши полицай, полицейски инспектор и началник на група „Териториална полиция“ и на сектор „Охранителна полиция“.

За постигнати високи резултати по време на професионалното си развитие Тодор Боюклийски е награждаван от директор ОДМВР – Пловдив по два пъти с „обявяване на благодарност“ и с „писмена похвала“.

Pin It on Pinterest