Георги Стоилов поема общинската Дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ – Русе

Георги Стоилов е новият директор на дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ в Община Русе.

Завършил е две магистратури в Русенския университет “Ангел Кънчев“ – „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриален мениджмънт“. Има солиден професионален опит в строителния бранш, а в продължение на 8 години е „Специалист ВиК мрежи и съоръжения“ във ВиК-Русе.

Организационен опит натрупва като директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Русе.

От 2017 до 2021 г. е народен представител в 44-тото Народно събрание от 19 МИР Русе.

Pin It on Pinterest