Региона

Габрово се присъедини към Манифеста от Брага по време на XVI годишна конференция на Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО

Тазгодишната годишна конференция, озаглавена „Да привлечем младите към масата за следващото десетилетие“, се проведе в Брага, Португалия – творчески град на ЮНЕСКО за медийни изкуства.

Над 250 креативни града от цял ​​свят се събраха, за да отбележат 20-ата годишнина на Мрежата и да подчертаят значението на ангажираността на младите хора в градското развитие. Ключов акцент в програмата на форума беше сесията на високо ниво, на която кметове и представители на междуправителствени организации и международни мрежи обсъдиха стратегии за по-добро интегриране на културата в устойчивото градско развитие, където Габрово бе представено от заместник-кмета Невена Минева. Основният фокус на дискусията бе признаването на културата като самостоятелна цел в рамката за устойчиво развитие на ООН след 2030 г. и визията на градовете за ролята на културата за ревитализиране на градски пространства и интегрирането и в бъдещите стратегии за градско развитие. Освен нея на този висок форум участва и проф. д-р Светла Димитрова, директор на РЕМО „Етър“, който представлява т. нар.  контактна точка на Габрово като творчески град на занаятите и фолклорното изкуство.

Срещата приключи с подписването на Манифеста от Брага, с който творческите градове по света се обединиха около идеята, че културата е двигател и фактор за устойчиво развитие. Манифестът от Брага е естествено продължение на Световната конференция на ЮНЕСКО за културни политики и устойчиво развитие от 2022 г., където 150 държави се подписаха под MONDIACULT.

Конкретните ангажименти, които очертава Манифеста от Брага, които следва да бъдат изпълнени на местно ниво са:

Укрепване на индивидуалните и колективните културни права;

Справяне с цифровата трансформация в културния и творчески сектор, по-специално изкуствения интелект (AI);

Използване на културата за действия в областта на климата;

Докосване до икономическите измерения на културата;

Опазване на културното наследство по време на криза;

Засилване на взаимодействието между културата и образованието.

От 2017 година Габрово е член на Мрежата за креативни градове на ЮНЕСКО и е признат за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство. Присъствието в тази голяма платформа дава огромни възможности за създаване на контакти с градове от цял свят, които са ангажирани да използват силата на културата и творчеството като вдъхновение за устойчиво градско развитие във всички негови социално-икономически и екологични аспекти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest