Форум за превенция на трафика на хора се проведе във Варна

Дискусионен форум на тема: „Нови тенденции при трафик на хора и противодействие на престъплението: Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица“ се проведе днес във Варна.
Проявата се организира съвместно от дирекция „Превенции“ към Община Варна, Местната и Националната комисии за борба с трафика на хора.
Целта на събитието е повишаване информираността на професионалистите за предизвикателствата, свързани с методологията на разследване на престъплението „трафик на хора“, представяне на актуални данни за трансграничното сътрудничество при разследване на международен трафик, както и новите форми на трафик. Форумът бе открит от Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна. Участие в него взеха представители на ОД – МВР Варна, на Гранична полиция, на районните прокуратури от Варна, Девня и Провадия, от Окръжен следствен отдел – Варна и членове на МКБТХ в морския град.
Водещ лектор бе прокурор Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП Оряхово, която е с богат опит в разследването и противодействието на трафика на хора. Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск“ и управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, насочи вниманието към  практическото прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора и последващото им социално реинтегриране.

Pin It on Pinterest