Форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ ще се проведе в Добрич

Дискусионен форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ организира Стопанска камара – Добрич с подкрепа и съдействие на Община Добрич на 22 май.
За участие са поканени представители на фирми от региона, ръководители на професионални гимназии и други образователни институции на територията на Област Добрич.
Форумът ще бъде открит от зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева, кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.
Събитието цели да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции (МОН и местна власт), регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса.
Предлагайки диференциран и подробен анализ на ситуацията, форумът ще предложи идеи за:
– подобряване на комуникацията между трите звена;
– адаптация на образованието към нуждите на пазара на труда;
– по-застъпена интеракция и интеграция на образованието със и в бизнеса;
– формулиране на по-ясни изисквания спрямо практическите умения и компетенции на учащите се;
– приоритизиране на дългосрочните цели
Официалното откриване ще се състои от 10.00 ч. в голямата заседателна зала на Община град Добрич и ще продължи по следната програма:
 
10.30 ч.: Панел 1 – базовият проблем с кадрите (продължителност 20 минути)
Националната картина: Общи проблеми на пазара на труда, свързани с уменията и компетенциите на работната сила (Къде са дефицитите на професионалното образование?). Лектор: Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.
Регионалната картина: Представяне на резултатите от анкетно проучване сред добричкия бизнес относно работната сила. Лектор: Николай Радев – председател на Стопанска камара – Добрич
10.50 ч.: Панел 2 – примери от практиката (продължителност 60 минути)
Представяне на възможностите за дуално обучение по проект „Домино“. Лектор: Петя Евтимова – ръководител на проекта
Опитът на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост в областта на дуалното обучение. Лектори: Галин Господинов – председател на БКДМП, и инж. Марияна  Дражева – директор на Професионална гимназия по механотехника и електротехника – гр. Добрич
Опитът на „Албена“ АД в областта на дуалното обучение. Лектори: Красимир Станев – изп. директор на Албена АД, и Нели Апостолова – директор на Професионална гимназия по туризъм – гр. Добрич
Опитът на ПГКПИ – гр. Бургас. Лектор: Димитрина Тодорова – директор на гимназията
Гледната точка на обучаемите. Лектор: Ученик от професионална гимназия, включен в системата за дуално обучение
11.50 ч.: Дискусия (продължителност 40 минути)

Pin It on Pinterest