Фандъкова: През годините създадохме успешни модели за реакция при природни бедствия, аварии и кризи

Кметът на София и директорът на „112″ подписаха споразумение за сътрудничество

 „Сигурността и спокойствието на гражданите са много важен приоритет за мен и моя екип“, каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която подписа заедно с директора на Националната система 112 Цветомир Цеков споразумение за сътрудничество.

По думите на кметът Фандъкова: „През годините създадохме много успешни и иновативни модели за реакция при различни природни бедствия, аварии и кризи, както и за превенция. Столичната община беше първата, която създаде свое звено на общинска полиция, а също така и звено за аварийна помощ и за реакция при кризи. Това е благодарение на доброто сътрудничество и координация във всички служби. Столичната община беше и първата, която инициира и създаде работна станция на системата 112 в нашите центрове за видео наблюдение. Това намалява времето за реакция и създава много по-добра среда и възможност за координация с останалите служби.”

Взаимодействието между Столичната община и Националната система 112 се осъществява при обмен на информация за постъпили сигнали. Ако са свързани с функциите на общинската администрация, отнасящи се за територията на Столична община, се предават на дежурните в Столична община.

Отбелязваме един нов етап в сътрудничеството между двете ведомства за оказване на помощ и превенция на гражданите, каза директорът на Националната система 112 Цветомир Цеков. През последните години това сътрудничество непрекъснато се задълбочаваше и съдействието на Столична община за оказване на помощ за гражданите придобива все по-голямо значение, посочи още Цеков.

Цеков уточни, че сигналите, подавани през телефон 112 към структурите на Столичната община са два типа. Първите са от компетенциите на общинските администрации и са свързани с опазване на общинската и пътната инфраструктура. Тези сигнали за първото полугодие са 14 000, за които са ангажирани сили и средства на Столичната община.

Pin It on Pinterest