Региона

Евродепутатът Радан Кънев беше гост-лектор пред студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“

В рамките на повече от час и половина той разговаря с възпитаници на учебното заведение относно бъдещето на българската индустрия в контекста на зелените политики на Европейския съюз.

Радан Кънев беше гост на висшето учебно заведение в качеството си на член на Комисията по обществено здраве, околна среда и безопасност на храните в Европейския парламент. В лекцията участваха областният управител Данаил Ковачев, както и преподаватели от университета. Сред тях бяха деканите на факултетите по природни науки и образование проф. д-р Велизар Павлов, както и на аграрно-индустриалния доц. д-р Калоян Стоянов.

„За съжаление в България не се знае, включително на много високо политическо ниво, какво е Зелената сделка“ – с тези думи Радан Кънев започна изложението си пред студентите. Той поясни, че хората не са запознати нито с нормативната, нито с финансовата страна на зелената сделка. „Когато се коментира Зелената сделка, трябва да е ясно, че става дума за над 20 законопроекта, някои от които противоречиви, и за една обща дългосрочна политика с много сериозно европейско финансиране“, посочи Кънев. Според него за нас големият въпрос е доколко България ще успее да използва възможностите за финансиране и за модернизация на бизнеса през близкото десетилетие, а има много крайни срокове между 2026 и 2032 година. „Подготвени са проекти са от различни български правителства, някои са коригирани, но между разработването и реалното им осъществяване в сътрудничество с бизнеса има съществена разлика“, заяви Кънев. Той подчерта, че ключов момент за него е да се избегнат всякакви спекулации относно развитието на родната индустрия в унисон със зелените политики на ЕС. „Лидерите на тази икономическа трансформация са в момента на студентски и докторантски банки. Те трябва да знаят в пълнота какво се случва“, категоричен беше евродепутатът. Според него младите хора трябва да разглеждат тази голяма промяна в Европейската икономика в момента като възможност за своето поколение и своята държава. „България може да бъде лидер в немалко икономически направления на европейската индустрия, а има много сфери, в които ние вече се движим добре и не ни трябва много, за да започнем това отдавна мечтано изпреварващо развитие, не просто да догоним някого, а да го изпреварим“, допълни още Радан Кънев. Той обясни на обучаващите се в Русенския университет, че трябва да разберат, че в следващите 5 – 10 години най-добрата реализация в много сфери ще бъде в България, а не в чужбина. Особено внимание по време на лекцията беше обърнато на ролята на възобновяемите енергийни източници. Според него трябва да се намери най-добрият механизъм за зелена трансформация, а ключовият въпрос в момента е как да се съхранява вече произведената електроенергия, тъй като много пъти няма къде да бъде реализирано количеството електроенергия на момента.

Днешното събитие в Русенския университет е поредната инициатива, която цели да представи пред младите българи рисковете и възможностите пред българската индустрия, както и значението на науката и иновациите и особено на реалното им стопанско приложение. До момента са се провели повече от 10 подобни публични лекции, като фокусът е върху университети с технически и икономически профили. Следващата лекция най-вероятно ще бъде в Нов български университет. Такава среща там ще се проведе за втори път.

От своя страна областният управител сподели, че зеленият преход води не само до икономика в полза на природата, а до нови работни места, отговарящи на съвремието, на това, което изучават настоящите студенти. „Свидетели сме на сериозни промени в климата и всяка година научните изследвания показват, че в резултат на човешката дейност променяме природата по начин, по който ни става все по-трудно да живеем със сегашната икономика. Това ни задължава да намерим нови методи, чрез които ежедневната ни дейности и промишлеността да нямат толкова силно отрицателно влияние върху климата“, каза Ковачев и насърчи студентите към създаването на новости в сферата на управлението на ресурсите. Областният управител посочи още, че Русенският университет е отличен инкубатор за развитие в тази сфера и поясни, че това се дължи на перфектната комбинация на отлично подготвени преподаватели, високомотивирани студенти и прекрасни условия за развойна дейност.

По-рано през деня Радан Кънев проведе и среща с ректора на Русенския университет проф. д-р Пламен Кангалов. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество, както и бъдещето развитие на ВУЗ-а.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest