Етрополска литературно-музикална зима 2021

Тази година традиционната Етрополска зима, организирана от Община Етрополе и НЧ „Тодор Пеев-1871“, ще бъде проведена по различен начин, поради необичайната обстановка.

Авторите ще изпращат своите творби на email: etro_peev@abv.bg или на хартиен носител в административната част на НЧ „Тодор Пеев-1871“.

Ще участват само творци от Етрополска община. Конкурсът не е анонимен – задължително се вписват трите имена , телефон за връзка и за децата – клас. Творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани.

Срок за получаване: 22 януари 2021 г.

Разделите остават същите: поезия, проза и хумор.

Възрастови групи:

1. Деца от 5-7 клас.

2. Деца от 8-12 клас

3. Възрастни.

Предвижда се специална награда, посветена на Тодор Пеев и читалището, по случай 150 годишнината на читалище „Тодор Пеев-1871“.

Класацията ще бъде извършена от жури и обявена на сайта на читалището на 28 януари 2021 г. Там ще бъдат публикувани и наградените творби.

Часът и мястото на срещата на наградените автори, на които ще се връчат наградите, ще бъдат допълнително оповестени. На тази среща ще бъдат представени и конкурсните музикални творби класирани от журито.

Pin It on Pinterest