„ЕСЕНЕН САЛОН 2021” В КАЗАНЛЪК

Община Казанлък започва набирането на художествени творби за ежегодния „Есенен салон“. Тази година традиционното културно събитие ще се проведе за 20 пореден път и за втори път откакто експозиционното пространство в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 бе именувано в памет на големия творец от Града на художниците – Изложбена зала „Иван Милев“.

Право на участие имат всички художници родени, живели или живеещи в населените места на община Казанлък.

Условия за участие в ежегодния “Есенен салон“:

– Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ броя творби във всеки раздел:

  • Живопис;
  • Графика;
  • Скулптура.

– Творбите трябва да са оригинални, създадени през предходната година 2020 и да бъдат с максимални размери както следва:

  • Живопис – 120 см.;
  • Графика – 100 см.;
  • Скулптура – 60 см.

– Журирането на творбите ще бъде извършено до 3 /три/ дни след крайния срок.

Pin It on Pinterest