Епизоотична обстановка в област Видин към момента е спокойна

Това стана ясно на провелото се днес заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания.

Повод за срещата бе координиране изпълнението на мерки за предпазване разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Видин. На заседанието, председателствано от областния управител Албена Георгиева, взеха участие членовете на Областната епизоотична комисия, както и представители на общините, Областна дирекция по безопасност на храните – Видин, Териториална дирекция Дунавска – Агенция „Митници“, ГПУ – Видин, Белоградчик и Брегово, Териториалните поделения на Държавните горски стопанства – Видин, Белоградчик и Миджур, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, представители на трите ГКПП на територията на област Видин.

„Вчера бе констатирано огнище на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Враца. Превантивните дейности, готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефективната мярка за борба със заболяването. Това налага обединяване на усилията на всички институции, ангажирани с превенцията на болестта АЧС“, подчерта областният управител Албена Георгиева. „Благодаря на всички, които оказват съдействие, за да не допуснем разпространението на заболяването АЧС на територията на област Видин“, каза още областният управител. В заключение областният управител благодари и на представителите на средствата за масова комуникация за активната информационна кампания по отношение заболяването и навременното информиране на населението за актуалната епизоотична обстановка в страната и областта.

Д-р Валери Велков, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОБДХ-Видин, запозна присъстващите с епизоотичната обстановка на територията на Република България, като отбеляза, че до момента в област Видин няма регистриран случай на АЧС.

Представителите на общините и представителите на имащите отношение институции, докладваха предприетите до момента действия, с цел запознаване на максимален брой стопани, отглеждащи домашни прасета, ловци, международни шофьори и други рискови групи със сериозността на заболяването АЧС. От срещата стана ясно още, че до края на месеца продължава актуализирането на списъците на собствениците и броя на отглежданите свине в населените места от областта.

Pin It on Pinterest