Епидемиологичната обстановка и предприети мерки за област Кюстендил

Продължава ежедневното извършване на съвместни проверки на РЗИ – Кюстендил, органите на МВР и представители на институциите, имащи контролни функции, относно спазването на въведените противоепидемични мерки от всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, които предоставят услуги на гражданите. Това информират от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса.

За периода от 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г. са извършени 82 бр. съвместни проверки на обекти, от които по сигнал – 3 бр. Издадени и връчени са 7 бр. предписания за спазване на противоепидемичните мерки. Основните мерки, които са предписвани към момента, се състоят в осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти, провеждане на филтър, дезинфекция и редовно проветряване на помещенията. Към момента не е установено неизпълнение на издадените предписания.

През същия период са извършени 158 бр. съвместни проверки на лица, поставени под домашна изолация, информират още от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса.

Извършени са 2 бр. проверки за контрол по спазване на изискванията за опазване на чистотата на населените места. Не са налагани административно-принудителни мерки.

Към днешна дата 2 339 е общият брой карантинирани лица на територията на област Кюстендил. От тях 495 лица в момента са под карантина.

Pin It on Pinterest