Електронният прием в детските ясли на Казанлък ще започне на 6 август

ОТЛАГАНЕТО СЕ НАЛАГА ЗАРАДИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Eлектронният прием на деца в яслите ще започне на 6 август 2020 г., вместо на 15 юни, както предварително бе обявено. Към момента, при задължителното прилагане на мерки в извънредната епидемична обстановка в страната и препоръчителен брой до 10 – 12 деца в група, в дневните детски ясли на територията на община Казанлък е достигнат пълен капацитет.

В периода от 6 август до 17 август, включително, както онлайн, така и на място родителите ще могат да регистрират заявления в електронната система в избраната от тях детска ясла. Класирането ще бъде обявено на 20 август, а записването на приетите деца ще започне на 20 и ще продължи до 28 август, включително. Приетите деца в августовското класиране ще постъпват поетапно в детските ясли от 15 септември 2020 г., по изготвен от директора на институцията график, но не по-късно от 45 дни от записването.       

Пълният график на дейностите по приема, както и правилата и критериите, могат да бъдат разгледани тук  на https://dy.kazanlak.bg

На територията на град Казанлък функционират четири дневни детски ясли -ДДЯ № 4 „Пролет“, ДДЯ № 5 „Детелина“, ДДЯ № 6 „Надежда“ и ДДЯ № 8 „Васил Левски“, с обновена материална база и квалифициран медицински персонал.

Pin It on Pinterest