Експерти от Общинския съвет по наркотични вещества Русе обмениха добри практики с колегите си от Габрово

Добри практики за съвместно сътрудничество между институциите по отношение на превенцията на зависимостите беше една от основните теми, които залегнаха в дневния ред на второто за 2022 г. заседание на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационния център (ПИЦ). 

          На срещата беше споделен опитът на експерти от Габрово, след като по-рано през месеца екипът на ПИЦ Русе посети колегите си в подбалканския град. Успешните резултати в тамошната община са плод както на местни инициативи за превенция, така и на дейности, свързани с изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 20/24 г., засягаща учениците от 5 до 12 кл.

          В хода на дискусията беше обсъдена и предстоящата кампания, с която на 26 юни ще се отбележи Международният ден за борба с наркотиците. Миналата година той бе почетен с редица събития – кръгла маса, ден на отворените врати, литературно есе, шествие на доброволците и флашмоб.

          В края на заседанието беше приет и отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ за първото тримесечие на 2022 г. На членовете на Съвета беше представен и план за действие за следващите три месеца. Представителите на ОДМВР Русе, Регионална дирекция на „Гранична полиция“, Териториална дирекция на „Национална сигурност“, Дирекция „Обществен ред и сигурност“, Окръжна Прокуратура, Окръжен Съд, РУО, Отделение по зависимости към ЦПЗ, Дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ, МКБППМН и Районна служба „Изпълнение на наказанията“ обсъдиха и приеха направените предложения.

Pin It on Pinterest