Експерти от Община Габрово актуализират проекта за промяна на транспортната схема

Експерти от Общината вече работят па актуализиране на проекта за промяна на градската транспортна схема на град Габрово.

Последното се извършва в резултат на постъпилите до момента мнения, предложения и коментари и има за цел да направи проекта максимално близък до очакванията на ползвателите на транспортната услуга.

Във връзка с горното, временно се преустановява провеждането на целеви приемни за граждани в дните понеделник и сряда.

След изготвянето му, актуализираният вариант на проекта ще бъде публикуван отново за обсъждане на адрес https://transport.gabrovo.bg/

Pin It on Pinterest