Еко кампания стартира в ДГ „Роза“ – Силистра

Децата от ДГ „Роза“, гр. Силистра с голям интерес изгледаха Екопостановка „Добрите бобри“ на Драматично-куклен театър Силистра и научиха повече за разделното сметосъбиране.

Постановката се реализира по проект „Партньорство за чиста и красива България“ със съдействието на местен партньор СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“. Детска градина „Роза“ сърдечно благодари за прекрасната постановка, за малките контейнери за отпадъци и сертификата за участие.

Pin It on Pinterest