Екипи на Столичния инспекторат проверяват строителни обекти и камиони за замърсяване

Екипите на Столичният инспекторат, Автомобилна администрация и КАТ – Пътна полиция извършват проверки за чистотата на ходовата част на тежкотоварни автомобили. 

Целта е камионите да не излизат на пътя с мръсни гуми и да замърсяват пътните платна. Само за тази седмица са съставени 4 акта на тежкотоварни автомобили.

Продължава и контролът  на  строителните обекти.   Проверени са  10 обекта и са съставени 5 акта за замърсяване на общински територии около строежа. 

По сигнали се извършват проверки за горене на открито – екипите съставиха акт за горене  на открито в Подуяне за изгаряне на отпадъци.

Засилен е контрола за спазване на разпоредбите за разделно изхвърляне на отпадъци. Тези дни е съставен акт на физически лица за това, че изхвърлят неправилно отпадъци извън контейнерите за разделно събиране. Актовете са в райони Средец и Триадица.

Pin It on Pinterest