Една седмица остава до крайния срок за участие в Съвета на децата

Само една седмица остава до крайния срок за участие в процедурата за подбор на кандидати за включване в Съвета на децата, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. Попълнените формуляри, достъпни чрез следния уеб линк: https://www.ruse.bg/blanki-za-uchastie-v-procedura-za-podbor-na-kandidati-za-vklyuchvane-v-suveta-na-decata, могат да се подават до 15 юни на адрес: гр. Русе, пл. Свобода №6, адресирани до областния управител на област Русе или на e-mail: p.brankova@ruse.bg.

„Много може да научим от младите хора! Те мислят по напълно различен начин и освен това не са обременени с проблемите на нашето поколение. Тяхното мнение е важно за нас, защото то би могло да ни даде най-правилната насока за бъдещите приоритети и политиката, която да провеждаме. Трябва да има приемственост между поколенията и постигнатото да се надгражда.“, споделя областният управител Борислав Българинов. Според него с младежите трябва да се работи все по-активно, така че техният глас да бъде чут и да се превърне сред факторите за промяна на обществото.

Припомняме, че оценката на постъпилите кандидатури на регионално ниво ще се извършва от 7-членна комисия, сформирана със заповед на областния управител Борислав Българинов. В нея ще влязат двама общественици, както и по един представител от Областна администрация – Русе, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция и Областната дирекция на МВР.

Съветът е консултативен орган и работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на децата и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора до 18-годишна възраст от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Допълнителна информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД.

Pin It on Pinterest