Една година управление на Асеновград – от мандат 2019 г. – 2023 г.

Представяме накратко постигнатото до момента и планираното занапред.

Измина първата година от управлението на д-р Христо Грудев, като кмет на община Асеновград, и неговия екип. В тази рубрика поетапно ще представим свършеното през последните 12 месеца. Въпреки COVID обстановката, стартираха и се реализираха проекти през цялата година. Извършваха се строително-монтажни и рехабилитационни дейности по уличната мрежа и тротоари в града и населените места. Направиха се подобрения в образованието и спорта. Прие се нов Генерален план за организация на движението. На фона на всички изпълнени дейности, припомняме и за милионните задължения и тежкото финансово състояние, в което кметът и екипът му завариха община Асеновград.
СВЛАЧИЩЕТО НА ПЪТЯ КЪМ АСЕНОВАТА КРЕПОСТ

Приключи работата по свлачището на пътя към Асеновата крепост, преди да настъпи зимният сезон. Благоприятните метеорологични условия допринесоха за бързата реализация на проекта. По укрепването бяха изпълнени пилотна система, подпорни стени, анкери, дренажи. Възстановен бе и пътят. Припомняме, че за този обект държавата отпусна средства в размер на около 460 000 лева от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС). Срокът за изпълнение на проекта беше в рамките на 90 дни и той бе спазен.

„Нашата идея е да изградим съоръжение, което зауства дъждовните води и тези, от снеготопенето, в безопасни зони. Целта е да не се предизвикват повече свлачищни процеси. Ще изготвим проект и ще кандидатстваме за финансиране отново пред МКВПМС“, каза пред медии кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Пътят е основен за три планински села – Лясково, Добралък и Яврово. Затова за община Асеновград беше важно бързо да се реши проблемът, преди да е настъпила зимата и да се стигне до инциденти. Важен елемент за икономиката на града е и туристическият обект Асенова крепост, до който дълго време беше забранено да се изкачват автобуси с туристи. Укрепването на свлачището и възстановяването на пътя ще допринесе за увеличаване на туристопотока и ще осигури безопасността и на пешеходци, и на превозни средства, движещи се в двете посоки.

Pin It on Pinterest