Една година управление на Асеновград

Постъпили са над 400 сигнала.

През последната една година е подобрена комуникацията между жителите на Асеновград и общината. Приключените казуси в новия онлайн Портал за сигнали вече са около 350, от общо постъпилите над 400. За по-малко от година онлайн платформата успя да подобри комуникацията и да осигури обратна връзка на гражданите с администрацията. Чрез портала всеки може да подаде оплакване, да изпрати въпрос или да отправи предложение. Сигналите, които се подават, както и отговорите от съответния административен отдел се публикуват в онлайн Портала и всеки може да прочете и дори да открие отговор на свой проблем. За удобство при търсенето е предложена и търсачка, чрез която потребителят може да зададе ключова дума и по най-бързия начин да намери сигнала, който търси. Всяка от подадените заявки в платформата е официална и получава входящ номер с дата на подаването.

„Създаването на Портал за сигнали на сайта на община Асеновград беше едно от предизборните ни обещания. Няколко месеца, след започване на новия мандат, платформата вече работеше. Разкриването на онлайн Портала съвпадна и с началото на епидемията от коронавирус, която после прерасна в пандемия. Така, че беше създадена точно във време на необходимост от комуникация от разстояние. Това е улеснение за хората, вместо да идват до общината, за да подават сигнали. Стараем се да отговаряме в кратък интервал от време, но не на всичко може да се реагира веднага. При такива случаи се извършва проверка. Онлайн платформата е безопасно и съвременно средство за обратна връзка между гражданите и администрацията“, каза пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

Pin It on Pinterest